Jak se stát tou, kterou jsi předurčena být?

Chce se Život skrz tebe projevit a ty nevíš, jak tomu dát prostor?

Každý z nás se do tohoto života narodil se svým unikátním otiskem a zároveň záměrem, aby byl tento otisk vyjádřen a přiveden do svého plného potenciálu. Naše duše se nás v průběhu života snaží pomocí různých signálů, zpráv a synchronicit dovést k tomu, abychom začali žít v souladu s tímto otiskem.

Můžeme to také nazvat unikátní esencí, jedinečnou písní, se kterou jsi narodila, ale v průběhu času možná zapomněla na její melodii. Naše pravá esence se skládá z mnoha vlivů, a proto je pro každého člověka jedinečná, stejně jako otisk palce. Tvá astrologická konstelace při narození je jedinečná. Tvá karma je jedinečná. Záměr tvé duše pro tento život je jedinečný. Tvé schopnosti, dary a talenty jsou jedinečné. Kombinace toho všeho předurčuje základní směr tvého osudu.

Tím, že nás ale vychovává někdo jiný a vkládá do nás své představy, své sny, naděje a myšlenkové koncepty, kterým věří, tak ve většině případů se od své unikátní esence odpojíme, zapomeneme na ni a žijeme život někoho jiného. Je to takový život v polospánku. Proto se ve všech duchovních směrech používá slovo: PROBUDIT SE. Co to znamená? Znamená to probudit se do plné realizace sama sebe.

Někdo z nás má štěstí, že USLYŠÍ již v brzkém věku volání své duše, například v oblasti svého poslání a to volání následuje. Jiní ale žijí celý život otisk někoho jiného a s voláním své duše se nikdy nespojí.

Já jsem pracovala 15 let v marketingu, a protože pocházím z rodiny, kde táta, děda i strejda podnikali už za komunismu, bylo pro mě přirozené svým selským rozumem vědět, jak to udělat, aby se věci prodávaly, a jak komunikovat se zákazníkem. Nemusela jsem na to studovat VŠE. Mohla jsem do důchodu pracovat v téhle oblasti a jistě bych byla hodně úspěšná.

Kdyby se nestalo to, že jsem ve 22 letech šla na holotropní dýchání. Zažila jsem svůj vlastní porod a napojila se na kolektivní nevědomí. Možná i na své minulé životy – těžko říct, co to přesně bylo. Pochopila jsem, že rozhodně tahle realita, není jedinou realitou, kterou žijeme. A že já nejsem jen nějaký bezvýznamný človíček, osobnost, kterou vychovali rodiče podle svých představ, ale mocný tvůrce, který si pomocí svých myšlenek tvoří svou realitu. Od té doby jsem začala cítit vnitřní touhu, že chci pomáhat lidem v jejich přeměně, v tom, aby našli svůj autentický otisk a cítila jsem, že chci oslovovat velké množství lidí. Ale vůbec jsem nevěděla, jak bych to měla udělat a zda to celé není blbost? Cesta přede mnou měla být ještě dlouhá…..

Teprve před 6 lety jsem se stala koučkou naplno. Abych naplnila své volání pomáhat lidem v jejich přeměně a propojení s jejich autentickým Já, mohla jsem se stát ledasčím. Zdravotní sestrou, nebo učitelkou, nebo motivačním řečníkem. Naslouchala jsem ale vnitřnímu vedení a vizi, která mi jasně řekla, kde leží mé největší dary a jakým způsobem je realizovat ve službě ostatním.  

Možná i v tobě hoří někde hluboko plamínek touhy, abys plně vyjádřila sama sebe. Své unikátní dary. Jen ale nevíš, jak to máš udělat, jak se se svým otiskem spojit. Každá z nás tento hlásek slyšíme, ale často nevíme, jak ho následovat. Co máme udělat, abychom se odevzdaly Životu a jeho vedení. Někdy je potřeba čas. Musíme se ještě něco naučit. V mnohých z vás už ale čas nazrál. Vím to ze zkušenosti s tolika ženami, s kterými pracuji.

Něco skutečně velkého, co nemá v historii obdoby, se nyní děje pro ženy na této planetě. Chceme vstoupit do svého skutečného potenciálu, chceme mít větší vliv na dění v tomto světě a přejeme si realizovat své nejvyšší možnosti, které jsou v souladu s voláním naší duše. Tradiční role žen se změnily a my máme poprvé v historii možnost vstoupit do své plné seberealizace a probudit spící energii, která se nyní kolektivně probouzí.

Chceme TVOŘIT. INSPIROVAT. PROPOJOVAT SE. RŮST. ZÁŘIT.

A chceme to dělat ženským způsobem, ne kopírovat muže, jako tomu bylo dosud. Žena, která chtěla být úspěšná, musela fungovat v mužské energii, aby dosáhla svých cílů. To nás ženy ale nesmírně vyčerpává. Naše duše nám čím dál hlasitěji šeptají, že je čas vstoupit do své síly. My ale nevíme, jak to přesně udělat. Jak to bude vypadat, když budeme naplňovat svůj největší potenciál ženským způsobem?

Důležité je vědět, že na to nejsi sama. Můžeš požádat mě, nebo kohokoli jiného o podporu na tvé cestě.

Jestli s tebou to, co píšu rezonuje, tak je čas, aby ses zastavila. Nadechla se. A začala se ladit na svou dosud nezpívanou píseň duše. Jakmile chytneš její melodii, už tě nic nezastaví. A já vím, že ty tu melodii cítíš, víš o ní. Tvá touha, tvůj unikátní otisk, to co tady máš dělat, objevit a nabídnout světu nemusí být jen v oblasti povolání, ale i v oblasti, vztahů, rodičovství, spirituality. Nemusí to ani mít konkrétní rozměr typu: budu malířka, nebo porodní asistentka. Možná se tady máš naučit, co je to láska. Nebo jak se spojit s vnitřním plamenem radosti. Nebo jak zdravě vychovávat děti. Každá z nás jsme jiná a každá z nás tu má různé úkoly.

A každá z nás máme v sobě část, která je spojena s hlubší inteligencí života. Intuici. V naší kultuře nebyl dosud tenhle navigační systém ceněn. Naopak, byly jsme vyškoleny, abychom nedůvěřovaly sami sobě a svému vnitřnímu poznání a používaly logiku, strategie, a plánování.

Jakmile uslyšíš melodii písně své duše, a uvidíš svou unikátní vizi pro život, která je za myslí a za veškerými racionálními volbami, nech ji zesílit. Vyklubat se. Narodit se. Nech ji uzřít světlo. Nech ji růst, až bude tak silná, že už ji nemůžeš ignorovat.

Je čas se stát tou, kterou jsi předurčena být.

S láskou

Monika Amaee

Sdílej

BLOG | Monika Amaee Trčková | Transformační koučka pro ženy

Monika Amaee

průvodkyně žen, šamanka, vizionářka, koučka, vášnivá průzkumnice Života, hledačka Pravdy a milovnice lidských příběhů