Jaké to je být ženou Bohyní?

Vítej.

Ženy se mě ptají, co to v mém podání znamená být Bohyní. Moje programy se jmenují Odhalení a Znovuzrození Bohyně. Pro někoho to může znít nedostupně a nedosažitelně. Pro mnoho žen je tohle slovo vzdálené a neumí si představit, že by s Bohyní mohly mít někdy něco společného. 

Pro mě je ale každá z nás Bohyní.

Každá z nás má potenciál Bohyni v sobě objevit, pokud po tom touží. Jsme přirozeně napojené na neuvěřitelnou tvořivou sílu ve Vesmíru, a pokud se jí plně otevřeme, tak se rozpomeneme na to, jaké to je,  plně ztělesňovat ženské kvality. 

Prastarý tantrický text praví: Bůh /Bohyně sídlí v ženském srdci. Je jako světlená jiskra, která spočívá přímo u srdce. Vstup do kontaktu s touto jiskrou, nalaď se na ni svou energií a poznáš blažený mír a požehnání toho, co je věčně pravdivé. 

Dříve ženy znaly své přirozené ženské kvality, dnes se je musíme učit, objevujeme je a navracíme se k nim, abychom mohly znovu vstoupit do své síly a vnést svou pravou esenci do současného, mužsky vedeného světa. 

Současný svět je docela bláznivý. Jsou nám předkládány různé předlohy toho, jaké bychom měly být, a zachází to tak daleko, že jsme z toho zmatené. Odcizujeme se od sebe a trvá to už příliš dlouho..Odcizujeme se od své pravé podstaty, abychom „vyhovovaly“ požadavkům a předlohám, které pro nás vytvořila současná společnost, většinou vedená zraněným mužstvím. Mezitím se skutečné kvality toho, co znamená být ženou, nebo zdravým mužem téměř vytratily..Universální principy ženství a mužství ztratily svůj pravý význam a důležitost. 

Některé ženy se snaží napasovat do předlohy vytvořené médii a jsou posedlé tím, jak vypadají. Jiné ženy se bojí projevit svůj opravdový potenciál a stanou se manželkami, to je jejich role, která je drží v bezpečné zóně před svou divokostí..Vybraly si nejít za svými cíli a sny, a ty zůstaly pohřbeny hluboko v jejich duši..A pak jsou ženy, které si vybraly být nezávislé, úspěšné a touží se vyrovnat mužům, a tím nevědomě odmítají obrovské dary, které dostaly tím, že se narodily ženami..

Potom se naše šance cítit skutečné štěstí a naplnění a najít svůj vyšší úkol zde na Zemi snižují..

Být ženou Bohyní je návrat ke způsobu bytí, kdy přirozeně vyjadřuji své emoce, jemnost, citlivé smyslové vnímání, intuici, soucit, empatické spojení se všemi bytostmi, lidmi, zvířaty a přírodou,  touha žít ve vztazích, touha po společenství, míru, harmonii, napojení na synchronicitu sítě Života, a na svou posvátnou sexualitu, která je divoká i nevinná. Je třeba, aby tyto úžasné ženské kvality vyvážily kvality mužské a byl jim dán prostor při rozhodování o budoucnosti naší planety. 

Jelikož mé poznání ženské cesty vychází především z posvátné mystické tantry, zaujal mě před lety popis přirozených kvalit probuzené ženy, ženy Bohyně, který jsem našla v jednom z tantrických textů. Pro mě jsou to univerzální kvality spokojené a celistvé ženy, a byly platné před tisíci lety a budou platné za dalších tisíc let. 

A chtěla bych všechny z nás podpořit, abychom se s radostí naučily tyto kvality v sobě otevírat a kultivovat. 

Kapacita milovat – to je kapacita otevřít samu sebe univerzální energii lásky ve Vesmíru a stát se jejím kanálem. Pak tuto lásku mohu vyzařovat nejen ke svým bližním, ale do celého světa. 

Krása – nejen vnější, ale i vnitřní. Žena je krásná, pokud kultivuje svou vlastní bytost, své tělo, své chování a postoj k životu tak, aby to bylo v souladu s plynutím její vlastní duše

Jednoduchost –  pro probuzenou harmonickou ženu je jednoduchost přirozený stav pozitivního postoje k situacím, věcem a lidem. Dohromady s pokorou, jednoduchost obdarovává ženu neodolatelným vyzařováním a krásou, a také kapacitou radovat se ze všeho, co má, je spokojená a vděčná a je schopná dávat, ne jen čekat, že něco dostane

Vitalita – reprezentuje energii a životní sílu. Vitální žena má neuvěřitelnou energii, kterou umí správně kultivovat, a tím získává kapacitu na všechny své emocionální, mentální a spirituální stavy. Hevajra tantra říká: „Bez harmonického a zdravého těla, které je vitální nemůžeme dosáhnout vnější krásy“. 

Flexibilta těla – pokud je tělo pružné (jóga), energie může lépe tělem proudit a žena je průchodným kanálem pro manifestaci Božského záměru v této realitě. Toto se týká otevření energie kundalini, neboli hadí síly v nás (tantra). 

Smyslnost – jsme napojené na své smysly, umíme vnímat svět nejen skrz zrak, ale také skrz chuť, jemné sluchové vnímání, čich a dotek přes naši kůži. Umíme být se svými smysly a svým smyslovým vnímáním v  přítomném okamžiku a užívat si vše, co můžeme skrz své smysly přijímat..

Vnitřní svoboda bez předsudků – ženy Bohyně nehraje žádné role pro nikoho, ani kvůli nikomu. Je osvobozená od falešných přesvědčení a programů, které jí nutí společnost. Žije svůj život kompletně naplněná. Zvědavost, odvaha a ochota vstupovat do neznáma ji pomalu dovádí až do stavů Božské extáze (Samadhi)

Doufám, že i ty cítíš, že být ženou je obrovský dar…Pokud tě zajímá jak se spojit s Bohyní v sobě, srdečně tě zvu na seminář Goddess reborn. Více o semináři ZDE.

Ty jsi ta..

    která tančí s Isis, Lakšmí a Kálí,

    která zná bezpodmínečnou lásku a nejhlubší vášeň.

    Ty jsi ta, která zná extatické spojení Země a Nebe…

    a která drží osud lidstva ve svých dlaních.

                TY JSI ŽENA.  ( Ma Ananda Sarita )

Sdílej

BLOG | Monika Amaee Trčková | Transformační koučka pro ženy

Monika Amaee

průvodkyně žen, šamanka, vizionářka, koučka, vášnivá průzkumnice Života, hledačka Pravdy a milovnice lidských příběhů