Co když muži jen reagují na to, jak se k nim my chováme?

Celý můj dospělý život jsem se snažila zjistit (a tahle objevná cesta ještě nekončí!), recept na šťastné vztahy. Kromě jiného moc ráda pozoruji vztahové příběhy lidí kolem mě. Některé mé kamarádky mají super chlapa, který je hodný, pohodový a o všechno se postará. Jiné mají chlapa, kterému musí pořád říkat, co má v domácnosti udělat. Mají muže, který jim nedává dostatečně najevo lásku, a když může, vypadne z domu, a tím se vyhne jakémukoliv vytváření harmonického vztahu. … a frustrace se pomalu vkrádá do jejich životů. A tak zatímco  jsem záviděla kamarádkám z první kategorie (je jich podstatně méně), snažila se aktivně přijít na to, jak to udělat, abych si do života také přitáhla toho hodného a kvalitního chlapa.

Tenkrát  jsem si tak nějak začala uvědomovat a pozorovat, že problém možná není v chlapech, ale v jejich ženách! Co když se k nám muži chovají tak, jak my se chováme k nim? Co když muži adekvátně reagují na to, co my ženy vyzařujeme? Co když klíč ke spokojenému vztahu leží právě v nás?

Šlo o nové vzrušující otázky a já vnitřně cítila, že to tak je. Znáte to ze svých vztahů. Váš muž se k vám chová rozhodně jinak, než ke své bývalé, a zase jinak ke své kolegyni. Co muže na určitých ženách motivuje k tomu, aby se o ně chtěli starat? 

Když jsem se před mnoha lety začala v rámci své cesty zabývat zkoumáním mužů, úplně to změnilo mé vnímání opačného pohlaví. A hlavně to změnilo mě samou. Přestala jsem být na muže naštvaná a přestala jsem se jich bát. Začala jsem je milovat. Přesto, že jsou ženy a muži opravdu odlišnými druhy, příroda  vše vymyslela tak, abychom si i přes naše rozdílnosti  vzájemně porozuměli a podporovali se. Abychom se přesně doplňovali. Nevěříte?

Muži jsou totiž nastaveni na to, aby nás ochraňovali, starali se o nás a činili náš šťastnými – takhle jsou nastaveni už od pravěku. Stejně jako to, že jsou lovci. Je to jejich přirozenost. Nic je to nestojí. Tak to příroda, nebo Bůh vymyslel. Pojďme oslavovat muže takové, jací jsou! A pojďme se zároveň ptát sami sebe, jak to, že od nich nedostáváme to, co by pro ně mělo být přirozené, což je to, co bychom si vlastně přály…Určitě jste už někde slyšely rčení a sami to znáte z praxe, když je šťastná žena, je šťastný i muž.

Pokud je muž k ženě přitahován sexuálně a navíc je ženou okouzlen, je přirozeně nucen se o ni starat. Chránit ji. Chce s ní trávit čas. Dělat ji šťastnou. A čím že žena muže okouzluje, kromě své sexuální přitažlivosti? Je to její sebevědomí, a to že je autentická a na nic si nehraje. A hlavně s mužem si nehraje! Má vášeň pro různé věci, je vnímavá a schopná láskyplně přijímat. Pokud je žena pro muže okouzlující a ještě ho přitahuje sexuálně, drží v ruce klíč k nekonečné lásce, péči a pozornosti od svého muže.

Takže, pokud pro muže splňujeme tyto podmínky a on je k nám přitahován a chce se o nás starat a činit nás šťastnými,  proč se toto děje pouhou chvíli po seznámení a potom, po našem polapení, změní své chování? ( stejnou otázku si mimochodem pokládají i muži. „Proč je ONA na začátku tak úžasná a potom se vždycky změní?“)

Mojí odpovědí je: ano muži se změní, protože změníme my! Oni pouze reagují na změny našeho chování k nim. Měníme se, když jsme ulovené. Přilneme k muži a všechno co udělá, bereme osobně. Myslíme si, že všechno, co udělá se nás nějak týká a přeložíme si to, jakoby tím vyjadřoval jeho city k nám. Místo, abychom mu nechaly prostor a on mohl ve své činnosti pokračovat, děláme z lásky my více pro něho, a pak se divíme, že ztrácí motivaci dělat něco navíc pro nás. Začneme kontrolovat jeho chování a máme velká očekávání. Očekávání, že bude číst naše myšlenky, dokonce máme za to, že by měl uvažovat jako my, ženy! Nebudeme říkat, co potřebujeme, protože si to z lásky k nám přece vydedukuje. A když se nám „patřičného“ nedostane, začneme být frustrované. Nedostáváme a začneme vyčítat. Když muž neudělá, co od něj očekáváme, bereme to jako výraz nepochopení, nebo dokonce nelásky. Ztrácíme svoje sebevědomí, přestaneme se chovat přirozeně a mile. Přestaneme vyjadřovat svoji vášeň a opanují nás negativní emoce. Přestaneme být vnímavé a láskyplné a začneme na sílu vyžadovat to, co si myslíme, že nám patří, což je to, co jsme od něj měly na začátku. Začneme vyžadovat více a více, protože tam, kde kdysi bylo naše sebevědomí, je  nyní prázdná díra a po partnerovi chceme, aby ji naplnil. Problém je ale ten, že to vyžadujeme, místo toho, abychom mu udělaly prostor, to pro nás přirozeně dělat.

My se měníme a muži na to reagují. Jsou okouzleni pouze do doby, do kdy jsme okouzlující my sami. Když se přestaneme starat o důvěru sami v sebe a o vlastní sebevědomí, muž přestane mít chuť se starat o nás. Když přestaneme být sami sebou, je pro muže těžké nás milovat. Když přestaneme vyjadřovat svoji vášeň, přestaneme inspirovat vášeň svého muže. Když přestaneme přijímat a vnímat jeho výrazy lásky, přestane nám ji dávat.

Rozumíte tomu, proč říkám, že vše máte ve svých rukou? Co s tím teď uděláte? 

S láskou

Monika Amaee

Sdílej

BLOG | Monika Amaee Trčková | Transformační koučka pro ženy

Monika Amaee

průvodkyně žen, šamanka, vizionářka, koučka, vášnivá průzkumnice Života, hledačka Pravdy a milovnice lidských příběhů