Odvaha k ženství

v mužsky orientované společnosti

Mentorship pro intimní skupinu 10 žen

Začínáme 9.1.2023

 • Cítíš, že je v životě ještě “něco víc”, něco za viditelnými úspěchy, penězi, za vším, čeho jsi dosáhla v externím světě? Nějaký hlubší smysl, který toužíš sama pro sebe objevit?
 • Chceš najít svou specifickou cestu seberealizace, která je v souladu s nejhlubším voláním tvé duše?
 • Chceš se umět uvolnit, nebýt pořád tolik pod tlakem, být víc ve flow, v klidu.
 • Jsi unavená z hraní rolí a naplňování cizích očekávání, ale máš pocit, že nestačí být taková, jaká jsi?”
 • Chceš najít partnera, nebo zlepšit současný vztah?
  Cítíš volání ponořit se do spirituální dimenze vlastního bytí?
 • Hledala jsi doteď řešení venku, i když v hloubi sebe tušíš, že odpovědi na svoje otázky můžeš najít pouze uvnitř?

Většina systémů osobní seberealizace vede mužskou cestou, zaměřenou na lineární cíl, disciplínu, asketismus, snahu, pravidelnost a odpojení se od těla. Ženská cesta je ale jiná. Skrz tělo, srdce, vyjadřování a žití svých pocitů, schopnosti samoléčení, citlivost, naslouchání své intuici, radost, smyslnost a potěšení. Když se tlačíme do mužského způsobu fungování, jsme ve stresu, rozladěné, odpojené samy od sebe a pořád máme pocit, že nám něco chybí.

Pozor, tenhle kurz ale není o tom, aby ses krátkodobě stala vílou, nebo Bohyní. Ženská a mužská stránka musí být v ženách i mužích vyvážená, abychom fungovali celistvě a integrovaně. V programu se naučíš fungovat v ženské energii v každodenním životě a ve svých vztazích. Proč bys to měla chtít? Protože pro nás pro ženy veškerý rozkvět, pohoda a vnitřní štěstí vychází ze schopnosti fungovat z podstaty naší ženské esence.

V programu budu tvou průvodkyní, učitelkou a spřízněnou duší po dobu 5 týdnů a budu tě podporovat na tvé cestě k nejlepší verzi sama sebe. Provedu tě cestou k tvé celistvosti, spokojenosti a naplnění, která odpovídá specifickým potřebám nás žen a vede proto k hlubokému propojení s naší ženskou esencí.
Z mé 20-ti leté praxe spirituálního a osobního rozvoje jsem sestavila 5 oblastí, které potřebujeme poznat, uvidět a transformovat pro naši spokojenost, celistvost a vstup do plného potenciálu

Mentorink pro intimní skupinu 10 žen.

5 týdnů – 5 oblastí – 5x 90 minut společné intimní práce + 1 bonusové setkání
 • Objevíš nejhlubší úrovně sebelásky a důvěry v sebe
 • Naučíš se pracovat s limitujícími přesvědčeními a rodinnými vzorci
 • Otevřeš se smyslnosti a spojíš se s ženským jinovým principem
 • Zjistíš, jak porozumět mužům a pěstovat harmonické, vědomé vztahy
 • Dovolíš si víc plynout, být víc v těle než v rozumu…

1

Cesta do svého srdce jako nejdůležitější středobod našeho bytí

Otevření srdce sobě, světu a Životu. Učení se skutečně milovat. Objevení nejhlubší úrovně sebelásky a důvěry v sebe. Seznámení se svými vnitřními světy a archetypy, jež definují naše chování. Naučíme se s nimi být v kontaktu a pracovat. Co nám brání otevřít srdce? Nejčastější srdeční bloky a jak s nimi pracovat. Syndrom zakleté princezny. Tvoření svého Života ze srdce.

Objevení tvojí pravé podstaty – jsi ztělesněním univerzální, bezpodmínečné lásky.

2

Odstranění všeho, co nejsem já

Zacházení s vlastní temnou stránkou. Práce s limitujícími přesvědčeními, sabotujícími rodinnými vzorci, nepravdivými myšlenkovými koncepty a osvobození se od žití života podle očekávání druhých. Uvidíš svá slepá místa. Přetnutí energetických vláken, které nás spojují se situacemi z minulosti, jež nám nedovolují žít náš autentický život. Transformování negativních emocí.

V našich stínech se skrývají ty největší poklady. Jakmile je přestaneme potlačovat, nebo odmítat a integrujeme je do sebe, naše bytost se rozzáří novou silou, protože se staneme celistvou bytostí.

3

Sexuální energie a probuzení tvé vnitřní záře a krásy

Magická a uzdravující síla tvé sexuality. Probuzení tvého vnitřního gurua, energie kundalini, tvé životní a sexuální síly, díky které můžeš být magnetickou a spokojenou ženou. Otevření se proudu smyslnosti, spojení se svým lůnem, jako centrem nekonečné moudrosti. Sexuální naplnění. 7.energetických center a tvá témata ke zpracování pro tento život. Cvičení na kontakt s dělohou, srdcem a tvým středem. Rozvíjení sexuality. Ven z hlavy a z fungování v mužském principu. Spojení se se svým jinovým principem, kde je nám ženám nejlépe, to je náš domov.

Sexualita jako brána k vyšším stavům vědomí.

4

Naše vztahy

Jak mít zdravé a harmonické vztahy? Potřebuješ uvidět své projekce a primární zranění, která promítáš do svých vztahů, vidět místa, kde obviňuješ, manipuluješ a zraňuješ. Jak porozumět mužům a jak s nimi komunikovat tak, aby tě opravdu slyšeli a viděli.

Porozumění fungování opačného pohlaví je mnohem účinnější a dobrodružnější cesta k naplnění svýh potřeb ve vztahu, než se snažit muže měnit.

5

Jsi tvůrkyně svého života.

Jak přejít z oběti do tvůrkyně svého života, jak tvořit z úrovně srdce a otevřít se intuici a vnitřnímu vedení. Jak se otevřít hojnosti nejen finanční, ale na všech úrovních. Hojnosti lásky, darů od života, a důvěry. Objevení a hluboké zvědomění tvé nejhlubší esence a jedinečnosti a spojení se s vizí a směrováním tvé duše. Je čas, abys mohla zářit ve své plnosti, extázi a potenciálu a tvou vibraci radosti předávala dál do svého okolí.

Jsi mocná tvůrkyně své reality. Jakmile tuhle pravdu ztělesníš na všech úrovních své bytosti, začneš žít vědomý život, který si tvoříš v souladu se svým životním směrováním.

1:1 individuální koučink pro každou z vás v délce 45 minut kdykoli v průběhu našeho programu.

6

Bonus setkání - otevření se flow, hojnosti a zázrakům života.

Povídání o smyslu našich životů, jak žít co nejvíce bez snahy a námahy a ve flow a souladu se Životem, jak přistupovat k životu ze síly své ženské energie, spirituální rozsah našich životů.

Sdílení, integrace, oslava, diskuse, dotazy.

Celý program zapojuje: energetickou práci a energetické transmise, práci s emocemi a mentálními úrovněmi, kde měníme tvá limitující nastavení, ztělesnění všeho, co se učíme, to znamená zakotvení do těla, aby změna byla trvalá. Vše bude podpořeno konkrétními fyzicko-energetickými cvičeními pro tvou denní praxi. Energetická transmise znamená, že v kvantovém poli, které spolu vytváříme jednotným záměrem ti na energetické úrovni předám stav tvého nejvyššího potenciálu, který si můžeš načíst do svého pole a potom ho jednodušeji ztělesnit.
Bude mi ctí, přidáš – li se do intimního kruhu žen, které jsou na cestě sami k sobě, do svého středu, celistvosti, ženskosti a pravé podstaty.

STOJÍ ZA TO ŽÍT ŽIVOT V SOULADU SE SVÝM PLNÝM POTENCIÁLEM. JINAK JE TO PROMARNĚNÁ ŠANCE.

Love

Co v programu získáš?

background
 • Bezpečí, podporu, inspiraci, informace, cvičení a praxe pro cestu do hlubin tvé duše, ke své celistvosti a vnitřnímu štěstí  
 • Skupinu úžasných žen, které jsou na stejné cestě, s kterými můžeš sdílet svou cestu i mimo naše setkání
 • Mou plnou podporu a vedení ve tvých procesech a změnách po dobu 6 týdnů
 • 5 x 90 minut skupinový mentorink zaměřený na 5 oblastí celistvé transformace ženy
 • 1:1 koučink se mnou v délce 45 minut na tvé konkrétní téma, týkající se situace, která tě v životě nejvíce trápí
 • 1x bonusové setkání zaměřené na plnou integraci naší společné práce, další kroky, praxe a postupy ve vašich životech a o tom, jak nejlépe žít svůj život
Jsem od 18 let na cestě osobní transformace. Moje duše mě vede a je hladová po poznání. Poznání Života. Podstaty smyslu, proč jsme tady. Objevení plného potenciálu lidských bytostí. Nalezení stavu vnitřního štěstí. Objevení schopností samoléčení. Poznání toho, co je Láska. Zároveň mě fascinuje objevovat sílu a velikou moc ženství. V nás všech byla pravá podstata ženství potlačena a my s ní ztratily kontakt. Už nevíme, co to znamená být svobodnou, plně projevenou ženou. Odvaha vydat se na cestu ženskosti, je tou nejdobrodružnější cestou, co znám. Plná objevů a darů. To vše dnes předávám dalším ženám, jako koučka a průvodkyně, i když já sama jsem stále na cestě a do konce života budu. Miluju vás inspirovat a nechat se inspirovat vámi.

Je tenhle program přesně pro tebe? Ano je, pokud:

 • Čekáš od života víc, než tradiční pojetí toho, jak by měl tvůj život vypadat
 • Dáváš sebe na první místo a máš touhu prozkoumávat se na všech úrovních, protože víš, že celistvost a integrita jsou cestou ke štěstí
 • Chceš vstoupit do své skutečné síly, vitální energie a umění být v ženské energii
 • Chceš si dopřát kvalitní čas jen sama pro sebe a pečovat o sebe na hlubší úrovni
 • Hledáš cestu své vnitřní seberealizace, aby ses cítila spokojená a naplněná
 • Chceš si vzít zodpovědnost za svůj život a začít si ho tvořit podle svých snů a přání
 • Chybí ti společenství vědomých, stejně naladěných žen – ženský kruh podpory ve tvých tématech
 • Jsi unavená, nebo vyhořelá, nebo vnitřně nenaplněná – máš pocit, že ti něco chybí
 • Potřebuješ pomoci v odhalení svých slepých bodů a limitujících nastavení, kterými si bráníš realizovat a mít to, po čem toužíš
 • Víš, že požádat na své cestě o vedení, pomoc a inspiraci je zrychlením tvé cesty k životu, který si přeješ
 • Jsi přirozeně zvědavá a ráda se učíš nové věci, zajímá tě hlubší kontext života

Došla jsi až sem? Jsi připravená?

Intimní program pro 10 žen

S každou přihlášenou ženou si nejprve zavoláme video hovorem na 20 minut, abychom věděli, že jsme pro sebe ta nejlepší volba

Tvá investice:

 • 5+1 online setkání 90 minut
 • 1:1 individuální koučink 60 minut
 • What´s up podpora v průběhu programu a 1 měsíc po skončení programu

Cena je: 9900 Kč (nebo 2x 5500 Kč)
Detaily pro platbu získáš při osobní konzultaci před vstupem do programu.
Investice je nevratná.

Jestli s tebou obsah programu, cena i podmínky rezonují a cítíš volání své duše po hluboké transformaci a osvobození, pošli mi email.

Definitivně rozhodnout se můžeš až po našem on line setkání.

Začínáme 9.1.2023

Plánovaný čas našich setkání je v pondělí v 19h – ale přesně se domluvíme podle možností žen ve skupině.

Setkání budou probíhat na ZOOM a vždy před každým setkáním vám pošlu link

Pokud se nebudeš moct účastnit některého setkání, bude ti zaslán záznam. Ten ale nenahradí živé setkání se všemi ženami, a proto moc doporučuji si na tento program vyčlenit dopředu ve svém diáři čas pro sebe – tj.pravidelně 5 týdnů ve stanovený den a čas.

Pokud jsi ještě nepracovala ve skupině žen a nemáš zkušenost se silou skupinové práce a sdílení, nevadí. Bude vytvořeno bezpečné prostředí, kde můžeš být aktivní a zapojovat se tak, jak budeš cítit. Každá žena a její pocity a přání budou respektovány.

Connect

Napiš mi

Těším se na jakýkoli Tvůj dotaz. Nabízím ZDARMA konzultaci tvé situace přes e-mail.

Copyright 2021 © Amaee Monika | All right Reserved.